BlackBox No.20 – Kruki i złote węże

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier

Czas: 09.10.2016 r. godz. 18:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Zbrodnia wykrakana

Wstęp wol­ny.

Zbrodnia wykrakana

Spisana przez Zwycięzców

Wstęp wol­ny.

Spisana przez zwycięzców