BlackBox No.26 – Wiedźmy i Redneki

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych

Czas: 15.01.2017 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Wszystko spoko

Wstęp wolny.

Szklany sufit

Wstęp wolny.