Strona główna » Larpy » Szklany sufit

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3 +

Larp poprowad­zono na:

– Ile dni zostało nam do deadlinu?
– Dwa. Nie wyro­bimy się. Nie ma takiej możliwości.
– Może go otruć?
– To nic nie da, to zestaw­ie­nie chce sama góra. Musi­ały­byśmy podać elik­sir wszys­tkim na raz.
– To może rytuał?
– Gdzie? Gdzie zro­bisz rytu­ał? W biurze? Jak odpal­isz świece i kadzidła przy tych wszys­t­kich czu­jnikach dymu?
– Może cho­ci­aż namalu­je­my kredą runy?…

Opis

Dzisiejsze czarown­ice chodzą codzi­en­nie do pra­cy jak wszyscy. Niewiel­ki kowen został utwor­zony w megako­r­po­racji Seneca Hold­ings. Zgro­mad­zonym weń czarown­i­com bliżej do współczes­nych pogan, niż do wiedźm z bajek dla dzieci. Codzi­en­ność przynosi im zupełnie inne wyzwa­nia. Tylko jed­no się nie zmieniło: nie ist­nieje prob­lem, którego nie rozwiąże dobry rytu­ał. Gra otrzy­mała Wyróżnie­nie Spec­jalne w konkur­sie Gold­en Cobra 2016.

Przewiń do góry