Strona główna » realizm magiczny

Modlę się, by Bóg rzucił klątwę na pisarza

Gru­pa przy­jaciół zbiera się, aby nakrę­cić niskobudże­towy hor­ror. Zan­im na dobre zabier­a­ją się do dzieła, sami przenoszą się do niezwykłę­go i nieco prz­er­aża­jącego świa­ta: Car­cosy. Czy zdążą odkryć jego tajem­nice i uciec przed nim przy­będzie apokalip­ty­czny Król w Żół­ci? Mod­lę się, żeby Bóg rzu­cił klątwę na pis­arza (org. I pray God will kill the writer) …

Mod­lę się, by Bóg rzu­cił klątwę na pis­arza Read More »

La Santa Muerte

Dla jed­nych śmierć jest końcem, dla innych początkiem. Jed­nym niesie roz­pacz, innym radość lub ulgę. Dla wszys­t­kich czy czymś pewnym, stałą w życiu na którą nie czekamy, ale która nade­jdzie, i sprawi że w samot­noś­ci śmier­ci nie będziemy sami. La San­ta Muerte to emocjonu­ją­ca opowieść o młodych ludzi­ach i o śmier­ci. O końcu i początku …

La San­ta Muerte Read More »

Xmas Special No5

Świątecz­na gra niespodzian­ka. Nie napisze­my o czym, bo to sekret. Tak jak nie moż­na przekopy­wać się przez szafy w poszuki­wa­niu prezen­tów, tak o tej grze niko­mu ani słowa!

They Say You Should Talk To Your Plants

They Say You Should Talk To Your Plants w konkur­sie lar­powym Gold­en Cobra 2019 zdobyła nagrodę w dość przewrot­nie brzmiącej kat­e­gorii “Najlep­sze uży­cie ciszy lub ele­men­tów niewer­bal­nych w grze”. To pięk­na, cicha gra o samot­noś­ci, upły­wie cza­su i roz­mowach z rośli­na­mi. W jej trak­cie każdy gracz wciela się zarówno w rolę człowieka, którego dotyka­ją zmi­enne …

They Say You Should Talk To Your Plants Read More »

White-out: Las Vegas

Jest rok 1979. Od śmier­ci Króla minęły 2 lata. Niek­tórzy twierdzą, że wcale nie umarł, że tylko się ukry­wa i kiedyś powró­ci. Jakie to ma znacze­nie? Nie ma go z nami. Nad małym miasteczkiem zapa­da zmrok. Czwór­ka sobowtórów Elvisa Pres­leya wybiera się na zjazd fanów Króla Rock­’n Rol­la. do Las Vegas. Jaką kasetę puś­cić? Którą piosenkę? …

White-out: Las Vegas Read More »

Przewiń do góry