BlackBox No.28 – Przyjdź i wyjdź

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych

Czas: 05.02.2017 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Out of the Closet

Wstęp wolny.