BlackBox No.35 – Zazdrość

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych

Czas: 28.05.2017 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Zazdrość

Wstęp wolny.