Strona główna » Larpy » Zazdrość

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 8 — 12

Larp poprowad­zono na:

„At dead of night when strangers roam
The streets in search of any­one who’ll take them home
I lie alone, the clock strikes three
And any­one who want­ed to could con­tact me
At dead of night ’til break of day
End­less thoughts and ques­tions keep me awake
It’s much too late

Where’ve you been?
Who’ve you seen?
You didn’t phone when you said you would
Do you lie?
Do you try
To keep in touch? You know you could”

Tennant/Lowe, Pet Shop Boys

Opis

Zaz­drość to larp o oczeki­wa­niu i rozczarowa­niu, o niepewnoś­ci i nadziei, o miłoś­ci i zaz­droś­ci… A przede wszys­tkim o tym, że najs­traszniejsze demo­ny rodzi nasza wyobraź­nia. Razem z bohat­era­mi przeży­je­my miłość od pier­wszego wejrzenia i stra­ch przed odrzuce­niem; poczu­je­my zaz­drość, a później nadamy jej for­mę i ksz­tałt. Wtedy to ona przemówi i pod­sunie przed oczy pomiot prz­er­ażonej wyobraźni. Z kim jest? Co robi? Już trze­cia nad ranem, dlaczego nie dzwoni? Gra zain­spirowana utworem Jeal­ousy grupy Pet Shop Boys.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry