Strona główna » melodramat

Dream a Little Dream of Me

Część pier­wsza Lar­powej Antologii Jaz­zu, zestawu gier pow­stałych na pod­staw­ie tek­stów klasy­cznych utworów jaz­zowych. Dream a Lit­tle Dream of Me pow­stały na kan­wie napisanego w 1931 roku przez Gusa Kah­na utworu o tym samym tytule. Gra prowadzi wid­own­ię przez perypetie życiowe dwóch, nieprzy­pad­kowych osób. Widz poz­na­je je w wieku dziecię­cym i już od piaskown­i­cy towarzyszy …

Dream a Lit­tle Dream of Me Read More »

Zazdrość

Zaz­drość to larp o oczeki­wa­niu i rozczarowa­niu, o niepewnoś­ci i nadziei, o miłoś­ci i zaz­droś­ci… A przede wszys­tkim o tym, że najs­traszniejsze demo­ny rodzi nasza wyobraź­nia. Razem z bohat­era­mi przeży­je­my miłość od pier­wszego wejrzenia i stra­ch przed odrzuce­niem; poczu­je­my zaz­drość, a później nadamy jej for­mę i ksz­tałt. Wtedy to ona przemówi i pod­sunie przed oczy …

Zaz­drość Read More »

Przewiń do góry