Strona główna » Larpy » Dream a Little Dream of Me

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 — 12

Larp poprowad­zono na:

“Stars shin­ing bright above you
Night breezes seem to whis­per “I love you”
Birds singing in the sycamore trees
Dream a lit­tle dream of me

Say nighty-night and kiss me
Just hold me tight and tell me you’ll miss me
While I’m alone and blue as can be
Dream a lit­tle dream of me”

Ella Fitzger­ald

Opis

Część pier­wsza Lar­powej Antologii Jaz­zu, zestawu gier pow­stałych na pod­staw­ie tek­stów klasy­cznych utworów jazzowych.

Dream a Lit­tle Dream of Me pow­stały na kan­wie napisanego w 1931 roku przez Gusa Kah­na utworu o tym samym tytule.
Gra prowadzi wid­own­ię przez perypetie życiowe dwóch, nieprzy­pad­kowych osób. Widz poz­na­je je w wieku dziecię­cym i już od piaskown­i­cy towarzyszy bohaterom dra­matu w ich drodze przez życie.

Gra przez­nac­zona dla dwóch graczy z akty­wnym udzi­ałem wid­owni wciela­jącej się w role epi­zody­czne. Wszys­tkie role typu unisex.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry