Strona główna » Ludzie » Milewski Piotr

Milewski Piotr

urod­zony w 1977 roku w Gdyni. Zamieszkały: tamże. Zawód wykony­wany: spec­jal­ista R&D i gam­i­fikacji. Napisane larpy: jakieś 3 tuziny. Roze­granych larpów od 1993 roku: N/A. Trzykrot­ny zdoby­w­ca nagrody Zło­ta Mas­ka, członek Jury konkursów lar­powych Zło­ta Bra­ma 2008 i Larpy Najwyższych Lotów 2013 i 2014. Współtwór­ca i główny orga­ni­za­tor Fes­ti­walu Lar­powego Hard­kon w lat­ach 2007–2014.

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

 • Otwarte Warsz­taty Lar­popisa­nia
 • Otwarte Warsz­taty Lar­popisa­nia
 • Otwarte Warsz­taty Lar­popisa­nia
 • Otwarte Warsz­taty Lar­popisa­nia
 • Dzwon
 • W Topo­lach Smok
 • Gener­ic Crime
 • You Only Tell Me You Love Me When You Drunk
 • Zaz­drość
 • 8 min­ut od domu
 • Zbrod­nia wykrakana
 • Spisana przez Zwycięzców
 • Lewiatan
 • Opóźnie­nie może ulec zmi­an­ie
 • Bird­man
 • Stary niedźwiedź moc­no śpi
 • Noc w Muzeum
 • Mężowie
 • Pokole­nia
 • Świąteczny Larp Niespodzian­ka
Przewiń do góry