Strona główna » Larpy » Xmas Special IV

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 — 20

Larp poprowad­zono na:

Hu! hu! ha!
Kocham zimę tak!
Gład­kie nosy, lśniące uszy,
Słod­kim śniegiem w ser­ca prószy,
Pieśnią w polu gna!
Kocham zimę tak! 

Hu! hu! ha!
Kocham Mroza tak!
Płach­ta na nim dłu­ga, biała,
W ręku róża oszroniała,
Pod stopa­mi kra…
Kocham Mroza tak!
Hu! hu! ha!…

Opis

Trady­cyjnie tajem­nicza, świątecz­na gra niespodzian­ka. Tym razem o zimnie. I o cieple. Bo dookoła zim­no. A w środ­ku powin­no być ciepło. Cho­ci­aż też bywa zimno…

Wymagania

Jeśli może­cie zabrać ze sobą jakieś ele­men­ty stro­ju w kolorze błęk­it­nym, białym lub sre­brnym… Oraz czer­wonym na prze­branie — było­by super. Mogą to być dro­bi­az­gi sym­bol­izu­jące przemi­anę waszych postaci. Wystar­czy więc cokol­wiek: apasz­ka, bran­so­let­ka, przypinka.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Przewiń do góry