Strona główna » baśń

Xmas Special No5

Świątecz­na gra niespodzian­ka. Nie napisze­my o czym, bo to sekret. Tak jak nie moż­na przekopy­wać się przez szafy w poszuki­wa­niu prezen­tów, tak o tej grze niko­mu ani słowa!

Xmas Special IV

Trady­cyjnie tajem­nicza, świątecz­na gra niespodzian­ka. Tym razem o zimnie. I o cieple. Bo dookoła zim­no. A w środ­ku powin­no być ciepło. Cho­ci­aż też bywa zimno…

Dawno, dawno temu

Larp prze­niesie graczy do baśniowej krainy, gdzie zanurzą się oni na nowo w bajkach i his­to­ri­ach z dziecińst­wa. Gra, choć jest inspirowana klasy­czną his­torią, nie pozosta­je jej wierną kopią, dzię­ki czemu gracze będą mogli stworzyć włas­ną baśń. Lista postaci Królowa Anna – pięk­na i wciąż mło­da kobi­eta, przy­cią­ga wzrok, wzbudza zach­wyt i zaz­drość. Wdowa po poprzednim …

Dawno, dawno temu Read More »

Przewiń do góry