Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.50 — Do Stawu, Z jeziora

Miejsce: Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Społecznych

Czas: 06.05.2018 r. godz. 11:00

Czwarty sezon naszej dzi­ałal­noś­ci postanow­iliśmy ucz­cić na wesoło. Dłu­go zas­tanaw­ial­iśmy się, jaką grą chce­my pod­sumować kole­jny rok reg­u­larnego lar­powa­nia w Tro­jmieś­cie. Tak się również skła­da, że będzie to nasze 50te spotkanie. Siłą rzeczy, nas­troiło to nas nieco refleksyjnie. Co Wam zapro­ponować? Fan­ta­sy, krymi­nał, czy może grę w kli­ma­cie postapo? Pod­ję­cie decyzji ułatwili nam twór­cy gry, która we wrześniu zdobyła główną nagrodę w konkur­sie Lar­powe Lau­ry. Natalia Rożek i Grze­gorz Woźniczko zde­cy­dowali się zakończyć tegoroczną majówkę wiz­ytą w 3mieście i kole­jną odsłoną swo­jego larpu O dwóch takich co wes­zli do stawu, a wys­zli z jezio­ra. Mało­mi­asteczkowa kome­dia, której akc­ja toczy się na wal­i­jskiej wsi skradła ser­ca jurorów konkur­su; mamy nadzieję, że i do waszych wle­je radość, beztroskę i śmiech. Cieszymy się na myśl o odwiedz­i­nach Natalii i Grześ­ka, zwłaszcza że będą pretek­stem do pod­sumowu­jącego sezon after­par­ty.

Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Przewiń do góry