Strona główna » Larpy » You Only Tell Me You Love Me When You Drunk

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: kome­dia

Czas trwa­nia: 1.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6

Larp poprowad­zono na:

- Wiesz… To co w końcu udało ci się powiedzieć wczo­raj…
— To on kiełkach? No przekon­ałem się do jedzenia kiełków. Moż­na dorzu­cić dziś do sałat­ki.
— Nie, nie to. Co potem, po winie.
— Że Mats jest świet­ny jako Hani­bal?
— Chodz­iło mi o coś innego.
— Wiesz co, te kieł­ki to doskon­ały pomysł. Skoczę po więcej do Tesco, wiesz, żeby nie zabrakło.
— Ale…
— Nie wiesz gdzie mogą być kluczy­ki do samo­chodu?

Opis

Powszech­nie wiado­mo, że kto pier­wszy powie “kocham cię” prze­gry­wa w związku. Od tej pory będzie trze­ba przepraszać jako pierwszy/a, wynosić śmieci, okry­wać kocykiem i żyć w niepewnoś­ci czy nas nie zostawi. No chy­ba że powiemy “kocham cię” po pijaku. Wtedy to się nie liczy, bo było po pijaku, ale trochę się liczy, więc moż­na spoko­jnie czekać aż on/ona powiem nam to samo. Cwane, c’nie? YOTYLWYD to życiowa kome­dia o pułap­kach komu­nikacji, tech­nikach manip­u­lacji i stra­chem przed wywołaniem focha. Pub­liczność mile widziana!

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełno­let­nich.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny sek­su.

Przewiń do góry