BlackBox No.02 — Wymieńcy i Cyloni

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 14.12.2014 r. godz. 17:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Sokrates

Wstęp wolny.

Olimpic Carrier

Cena bile­tu 10 zł.