Strona główna » Larpy » Sokrates

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Kon­wenc­ja: kome­dia obyczajowa

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 +

Larp poprowad­zono na:

Stary dow­cip mówi, że Piekło jest miejscem, gdzie polic­jan­ta­mi są Niem­cy, sze­fa­mi kuch­ni Bry­tyjczy­cy, mechanika­mi Fran­cuzi, kochanka­mi Szwa­j­carzy, a wszys­tko zarządzane jest przez Włochów. Jak więc nazwać seg­ment w akademiku, gdzie grafik sprzą­ta­nia ukła­da Hisz­pan, obi­ady gotu­je Szwed (życzy ktoś śledzi­ka w truskawkach?), kawę robi Anglik, a wszys­tkim próbu­je zarządzać pol­s­ki student?…

Opis

Sokrates to poli­ty­cznie niepopraw­na jeep­for­mowa kome­dia, opier­a­ją­ca się na bezczel­nych stereo­ty­pach. Wyma­gane poczu­cie humoru, dys­tans do świa­ta i umiejęt­ność śmi­a­nia się nie tylko z innych, ale też z samych siebie. Gra z akty­wnym uczest­nictwem publiczności.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Przewiń do góry