Strona główna » Larpy » 8 minut od domu

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 +

Larp poprowad­zono na:

Horus, Ozyrys, Mithra, Krish­na, Chrys­tus, Tam­muz, Dion­i­zos, Her­mes, Adonis.
Wszys­tkiego najlep­szego, w ten piękny wieczór!
Gwiazdy takie młode, niebo takie bezchmurne.
Piękny dzień na urodziny, nawet jeśli spędza się je poza domem.
Naszym wspól­nym domem.

Opis

To już nasz dru­gi, świąteczny larp niespodzian­ka. Tym razem mniej oniryczny, a bliższy amerykańskiej SF z lat 50tych. Z domiesz­ka XXI wieku… Jeśli chodzi o stro­je: ubierz­cie się ład­nie. Tak ład­nie, jak tylko na bard­zo spec­jal­ny wieczór zdołał­by to zro­bić ktoś, kto uchodząc z domu zdążył spakować jed­ną walizkę.

Przewiń do góry