Strona główna » świąteczny larp niespodzianka

8 minut od domu

To już nasz dru­gi, świąteczny larp niespodzian­ka. Tym razem mniej oniryczny, a bliższy amerykańskiej SF z lat 50tych. Z domiesz­ka XXI wieku… Jeśli chodzi o stro­je: ubierz­cie się ład­nie. Tak ład­nie, jak tylko na bard­zo spec­jal­ny wieczór zdołał­by to zro­bić ktoś, kto uchodząc z domu zdążył spakować jed­ną walizkę.

Świąteczny Larp Niespodzianka

Świąteczny larp – niespodzian­ka. W kli­ma­cie świątecznym. O niespodziankach. I prezen­tach. Raczej kome­dia, oby nie dramat.

Przewiń do góry