BlackBox No.08 — Wolność na dwa sposoby

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 22.03.2015 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

O krok od wolności

Wstęp wolny.

Beat City

Cena bile­tu 10 zł.