Strona główna » Larpy » O krok od wolności

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 +

Larp poprowad­zono na:

Jesteś pewny swej czys­tej kar­ty. Wystar­czy jeden krok by stąd wyjść – pokazać komisji, że jesteś nowym, lep­szym człowiekiem. To jest two­ja bra­ma do wolności.

Opis

O krok od wol­noś­ci to gra, pod­czas której jed­no z Was poz­na cenę wol­noś­ci, a pozostali poz­na­ją smak władzy nad ludzkim istnieniem.

Jeep opowia­da his­torię Więź­nia, który sta­je przed Komisją ds. Zwol­nień Warunk­owych. Komis­ja zada­jąc kole­jne pyta­nia tworzy przeszłość naszego Więź­nia, który zaczy­na jako „czys­ta kar­ta”. Na koniec wspól­nym głosowaniem Wid­ow­n­ia zade­cy­du­je o dal­szych losach Więźnia.

Sce­nar­iusz został nagrod­zony Kami­en­nozłotą Foką na Puck­onie 2011.5 za najlep­szy punkt programu.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry