Strona główna » Larpy » 2 Speak Is A Sin

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 1.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 8 — 16

Larp poprowad­zono na:

We’ve been around forever
Look at us now together
Order­ing drinks at the bar

To speak is a sin
You look first, then stare
And once in a while
A smile, if you dare

“To Speak Is A Sin”
Neil Ten­nant, Christo­pher Lowe
Pet Shop Boys

Opis

2 Speak Is A Sin to larp o tym, jak znika­ją Miejs­ca i jak znikamy My. Gra przenosi graczy do małej, gejowskiej kna­jpy na przełomie XX i XXI wieku. To jed­no z miejsc, gdzie niewiele się mówi i bard­zo uważnie dawku­je spo­jrzenia. Każdy wieczór to gra: o sta­tus w grupie, o włas­ny wiz­erunek, o pozy­cję, władzę, seks.

Czy to ma sens? Czy to daje szczęś­cie? Czy pozwala zapom­nieć o samot­noś­ci? A kogo to obchodzi? Wydawało mi się, że chcesz mnie gdzieś zaprosić.

Pub­liczność: nie
Cross­play: tak — przed grą wszyscy gracze muszą zde­cy­dować, czy wcielą się w role homosek­su­al­nych kobi­et, czy mężczyzn — nieza­leżnie od decyzji, wszys­tkie posta­cie w grze będą tej samej płci

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Przewiń do góry