Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.58 — Pod Mocnym Aniołem

Miejsce: Hos­tel Zachari­asza Zap­pio

Czas: 20.01.2019 r. godz. 18:00

Po raz dru­gi w tym sezonie na naszej sce­nie zagoś­ci gra napisana pod­czas let­nich warsz­tatów lar­popisa­nia Hard­kon Larpers’ Retreat. Tak jak i prezen­towany w listopadzie larp Blue Atlantis, jej sce­nar­iusz nar­o­dz­ił się pod­czas sesji kreaty­wnej Rain­bow Chal­lenge. Biały — pod takim roboczym tytułem larp pow­stawał we wrześniu 2018 roku. 4 miesiące później zaprasza­my Was na pre­mierę gotowej już gry

Pod moc­nym aniołem

Jaku­ba Brzeźnick­iego. Jakub — częs­to odwiedza­ją­cy nas w roli gracza — tym razem zade­bi­u­tu­je u nas w roli Mis­trza Gry. Jego larp to wyprawa do baru, w którym aniołowie czuwa­ją­cy nad ludź­mi spo­tyka­ją się po pra­cy by pogadać. Zwierzyć ze swoich prob­lemów. Ponarzekać na ludzi pod ich opieką. Poprosić o radę, o pomoc, poszukać wspar­cia. 20go sty­cz­nia w takie właśnie miejsce zmieni się dzię­ki Wam bar w Hostelu Zachari­asza Zap­pio. Po raz pier­wszy wypro­duku­je­my dla was grę w tym miejs­cu — mamy nadzieję, że przy­pad­nie Wam do gus­tu. Sprzedaż biletów w cenie 20zł rozpocznie się na kilka­naś­cie dni przed grą. Na wydarze­nie prosimy nie przynosić włas­nych napoi i jedzenia. Posi­adacze Kar­ty do kul­tu­ry mogą sko­rzys­tać jak zawsze z pro­mo­cyjnego kodu “KARTA DO KULTURY”. Bilet zaku­pi­ony ze zniżką jest ważny tylko po okaza­niu włas­nej kar­ty do kul­tu­ry. Dzi­ała dalej również pro­moc­ja

PRZYJDŹ Z PRZYJACIELEM, PRZYJDŹ Z PRZYJACIÓŁKĄ

BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp, możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na Black­Box­ie. Chcesz sko­rzys­tać z pro­mocji? Jak to zro­bić?…
  • kup bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­la­rz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wys­taw­ić dar­mowy bilet.
Pro­moc­ja trwa do wycz­er­pa­nia biletów. O przyz­na­niu bile­tu decy­du­je kole­jność zgłoszeń.

Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Pod mocnym aniołem

Cena bile­tu 20 zł.

Przewiń do góry