Strona główna » Larpy » Gra Główna: code name BBSW21

Autor/zy:

For­mat: larp terenowy

Kon­wenc­ja: sci­ence fiction

Czas trwa­nia: 16 godziny

Licz­ba uczest­ników: 60

Larp poprowad­zono na:

“There is a way out of every box, a solu­tion to every puz­zle; it’s just a mat­ter of find­ing it.” 

- Cap­tain Jean-Luc Picard

Opis

Więcej infor­ma­cji wkrótce. 

Live Long and Pros­per!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry