Strona główna » Larpy » Generic Crime

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: krymi­nał

Czas trwa­nia: 1.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 +

Larp poprowad­zono na:

- Stephen, czy­ja to noga?
— To noga Lady Ascott, Sir.
— Dlaczego noga Lady Ascott jest wygię­ta pod tym kątem?
— Nie wiem Sir. Może trze­ba zapy­tać Lady Ascott.
— Czy to nie było­by niegrzeczne, Stephen?
— Ależ skądże Sir. Wyda­je mi się, że Lady Ascott nie żyje. A ja nie powiem nikomu.
— W takim razie nie musimy o nic pytać. Zadz­woń na komis­ari­at i zapy­taj czy — jeśli nie mają innych zajęć — byli­by uprze­j­mi przy­jechać i się tym zająć.
— Mam zadz­wonić ter­az, Sir?
— Bez poś­piechu Stephen. Zrób to po lunchu.

Opis

Pre­miera nowej gry, łączącej ze sobą ele­men­ty larpu, tele­turnieju i opowieś­ci znanych z Czarnych his­torii.

Gener­ic crime to gra, której uczest­ni­cy reprezen­tu­ją­cy pry­watne agenc­je detek­ty­wisty­czne stara­ją się jak najszy­b­ciej — i jak naj­taniej — rozwikłać zbrod­nie popeł­ni­ane w pechowym hrab­st­wie Cheshire. Kto wyda najm­niej pieniędzy na infor­ma­torów? Kto obędzie się bez badań próbek w lab­o­ra­to­ri­um? Kto jest chci­wy, kto inteligent­ny, a kto dys­ponu­je nad­ludzką przenikliwością?
Gra nie ma górnego lim­i­tu uczest­ników i zindy­wid­u­al­i­zowanych kart postaci.

Infografiki

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Przewiń do góry