Chmie­lew­ska Urszu­la

Popro­wa­dzo­ne lar­py:

Chmielewska Urszula nie prowadził/a jeszcze larpu na BlackBox 3City

Wypro­du­ko­wa­ne Black­Bo­xy:

Chmielewska Urszula nie wyprodukował/a jeszcze BlackBoxu