Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.53 — Blue Atlantis

Miejsce: Klubo­ga­le­ria Bunki­er

Czas: 04.11.2018 r. godz. 18:00

Granie w larpy jest super. Ale ich pisanie też potrafi dać sporo fra­jdy. Od 2015 roku, pod koniec lata, orga­nizu­je­my tygod­niowe warsz­taty Hard­kon Larpers’ RetreatW lesie, nad jeziorem, prowadz­imy prezen­tac­je, debaty, ses­je kreaty­wne i — przede wszys­tkim — pisze­my gry. W jed­ną z “ucieczkowych” gier mieliś­cie okazję już grać. To larp Tajem­ni­ca Black­wa­ter Man­sionJego autor, Piotr “Klucznik” Chmielews­ki, poprowadz­ił go dla was dwukrot­nie pod­czas naszego trzy­dzi­estego pier­wszego spotka­nia. Tegorocz­na uciecz­ka była wyjątkowo “płod­na”. Jej uczest­ni­cy napisali — lub zaczęli pisać — 27 (!) nowych gier. W niedzielę, 4‑go listopa­da, zaprezen­tu­je­my pier­wszą z nich:

Blue Atlantis

To pier­wsza pre­miera w tym sezonie. Jej autorem jest Piotr Marek Budzisz, jeden z założy­cieli naszej sce­ny. O grze trud­no mówić bez psu­cia niespodzianek i zdradza­nia nie­u­niknionych zwrotów akcji. Ważąc każde słowo powiemy jedynie, że jeżeli lubi­cie gry na pograniczu SF, okul­tyz­mu, misty­ki i dziejów ludzkoś­ci — nie może­cie ominąć tego tytułu. Nie będziecie rozczarowani. Gra odbędzie się w gościn­nych pro­gach Klubo­ga­lerii Bunki­er. Kostiumy nie są obow­iązkowe — ale będzie nam miło, jeśli wybierze­cie z szafy proste ubra­nia (bez napisów i nadruków), we wszys­t­kich odcieni­ach niebieskiego (lub szarego i czarnego). Bile­ty w cenie 20zł są dostęp­ne w ser­wisie Eve­nea. Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Przewiń do góry