Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.54 — Golden Cobra

Czas: 18.11.2018 r. godz. 18:00

2 listopa­da, na kon­wen­cie Metatopia w USA ogłos­zono wyni­ki konkur­su lar­powego Gold­en Cobra Chal­lenge 2018. Co roku staramy się zaprezen­tować Wam przy­na­jm­niej kil­ka gier nagrod­zonych przez zac­ne amerykańskie jury.  Na nasze 54-te spotkanie przy­go­tu­je­my dla was 2 larpy, które naszym zdaniem:
  • mają szan­sę trafić w Wasz gust;
  • są ciekawe, intrygu­jące i kor­ci nas, by je przetestować.
Po wczy­ta­niu się w zwycięskie i wyróżnione sce­nar­iusze (Wszys­tkie nadesłane gry może­cie prze­jrzeć TUTAJ) wybral­iśmy gry:
  • Who Do You Think You Are
  • Love in the Age of Sore-Cery
Spo­tykamy się w Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Społecznych w Gdyni, o godzinie 18:00 (parter okrąglaka budynku IV PPNT, wejś­cie od strony przys­tanku SKM Gdy­nia Redłowo). Moż­na przynieść własne ciast­ki i beza­lko­holowe napo­je. Wstęp na wydarze­nie jest bezpłat­ny.

Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Miłość w czasie Czarazy

Wstęp wol­ny.

Who Do You Think You Are?

Wstęp wol­ny.

Przewiń do góry