Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.70 — Golden Cobra 2019

Czas: 17.11.2019 r. godz. 18:00

7 listopa­da, na kon­wen­cie Metatopia w USA ogłos­zono wyni­ki konkur­su lar­powego Gold­en Cobra Chal­lenge 2019. Co roku staramy się zaprezen­tować Wam przy­na­jm­niej kil­ka gier nagrod­zonych przez zac­ne amerykańskie jury.  Na nasze 70-te spotkanie przy­go­tu­je­my dla was 2 larpy, które naszym zdaniem:

  • mają szan­sę trafić w Wasz gust;
  • są ciekawe, intrygu­jące i kor­ci nas, by je przetestować.

Po wczy­ta­niu się w zwycięskie i wyróżnione sce­nar­iusze (Wszys­tkie nadesłane gry może­cie prze­jrzeć TUTAJ), wybral­iśmy dwie gry.

Mamy nadzieję, że wypróbu­je­cie równie chęt­nie, co my 🙂

Bile­ty, jak zwyk­le, w ser­wisie EVENEA.

Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Burial by Ash

17.11.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 20 zł. 

They Say You Should Talk To Your Plants

17.11.2019 r. godz. 18:00Cena bile­tu 20 zł. 

Przewiń do góry