Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.72 — Dwie strony Homunculusa

Czas: 15.12.2019 r. godz. 16:00

Fan­tasty­ka pyta o różne rzeczy. Cza­sem o tech­nologię, o obcych, o społeczeńst­wo, o prze­bieg międzyg­wiezd­nych podróży. Bywa jed­nak, że w cen­trum staw­ia pyta­nia o samego człowieka. Na nasze spotkanie o numerze 72 przy­go­towal­iśmy dwie gry, które w bard­zo różny sposób porusza­ją ten temat.

Pier­wsza z nich to dual­ny cham­ber: w te same cztery role wcieli się ósem­ka graczy. W tym samym cza­sie będą roz­gry­wać tę samą grę w dwóch osob­nych pomieszczeniach.

Dru­gi z larpów to freeform odnaleziony w przepast­nych zasobach konkur­su lar­powego Gold­en Cobra. Już dawno chcieliśmy zaprezen­tować go na Black­Box­ie, ponieważ wiemy, że część z Was lubi “cięższe” gatunkowo gry.

Na grę Dwie Strony Świa­ta tym razem zaprasza­my o trochę wcześniejszej porze niż zwykle.

Do zobaczenia!

Bilety

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Homunculus

15.12.2019 r. godz. 18:00

Cena bile­tu 20 zł.

Dwie Strony Świata

15.12.2019 r. godz. 16:00

Cena bile­tu 20 zł.

Przewiń do góry