Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.77 — Król w Żółci vol.2

Czas: 23.02.2020 r. godz. 18:00

Zdarza się tak, że przeczy­tanie książ­ki inspiru­je do zagra­nia w konkret­nym larpie. Rzad­ko zdarza się tak, że to larp wręcz zmusza do przeczy­ta­nia powieś­ci, dzię­ki której pow­stał. Nam zdarzyło się tak po raz pier­wszy pod­czas piątego sezonu, który kończyliśmy grą Night­floors. To dzię­ki niej po raz pier­wszy zetknęliśmy się z powieś­cią Król w Żół­ci Rober­ta Chambersa. 

I musieliśmy ją przeczy­tać, by znów wró­cić do prz­er­aża­jącego i fas­cynu­jącego świa­ta Carcosy.

I musieliśmy poszukać, i musieliśmy sprawdz­ić, czy ktoś gdzieś nie opub­likował przy­pad­kiem innej gry w tym samym settingu.

I znaleźliśmy. I poprowadz­imy ją dla Was. Ponieważ wiemy, że Wam się spodoba. 

p.s. Aby uprze­jem­nić podróż, w cenie bile­tu macie 1 dowol­ny napój w cenie do 10zł do odbio­ry w barze.

Bilety

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Przewiń do góry