Burial by Ash

Jest wieczór. Dziś prąd przes­tał płynąć w gni­azd­kach i nikt nie spodziewa się, że wró­ci. Macie świece i przy­jaciół, a nie jesteś­cie pewni, czy jutro w ogóle wstanie nowy dzień. Może to wy nie wstaniecie? Niek­tórzy z was są już ducha­mi; resz­ta równie dobrze może nimi się być. To takie trudne dostrzec różnicę… Duchy nie …

Bur­ial by Ash Read More »

Świat Mroku i larpy – spotkanie dla początkujących i powracających

Larpy osad­zone w świecie znanym z gier fab­u­larnych wydawnict­wa White Wolf, czyli takich jak Wam­pir: Świat Mroku czy Wam­pir: Maskara­da odby­wa­ją się w Polsce już dwie dekady. Cza­sem ich pop­u­larność rośnie, cza­sem male­je. Jeśli: dopiero zaczy­nasz lar­pować, ale “mrocznoś­ci” są ci bliskie; larpu­jesz już jak­iś czas, ale nie w kli­ma­cie Wam­pi­ra (lub innych sys­temów ze …

Świat Mroku i larpy – spotkanie dla początku­ją­cych i powraca­ją­cych Read More »

Przewiń do góry