Strona główna » Larpy » Chłopiec, który wrzasnął: Wilkołak!

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 2 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3 — 12

Larp poprowad­zono na:

- To jak on wyglądał!
— Straszny był! Na dwóch nogach chodz­ił, ale to wilk!
— A oczy miał wielkie?
— No miał!
— Zęby spiczaste?
— Jak noże!
— Odd­ech chrapli­wy, warko­tał przy­pad­kiem może?…
— Przysięgam, tak właśnie było!
— A zatem wilkołak, wilkołak pośród nas. Nie ma co do tego wątpliwości.

Opis

Wios­ka Beverdale położona na obrzeżach Królest­wa, jest sen­na, spoko­j­na. Nietknię­ta plaga­mi i hor­ro­ra­mi z zewnątrz… Aż do ter­az.  O poranku odnaleziono ciało Shep­par­da God­dar­da, okrop­nie okalec­zone przez jakąś niez­naną bestię. Syn God­dar­da zez­nał, że widzi­ał pot­worę: wil­ka, który w pełnię księży­ca chodz­ił na dwóch nogach jak mężczyz­na, jego zęby kapały zaś krwią.

Jego słowa wywołały chaos.  Jed­no jest jasne: wilkołak chodzi pomiędzy ludź­mi. Starszyz­na mias­ta musi się zebrać, użyć swo­jej mądroś­ci, ustal­ić, kto jest tym mon­strum i wymierzyć spraw­iedli­wość. Jest tylko jeden prob­lem. Nie ma żad­nego wilkoła­ka. Tylko zwykły, głod­ny wilk, i ludz­ki głupiec.

Gra pochodzi z antologii gier zgłos­zonych to konkur­su Gold­en Cobra 2014.

Infografiki

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

W grze pojawia się hazard

W grze pojaw­ia się hazard.

Przewiń do góry