Strona główna » fantasy

Mali Bogowie

Mali Bogowie to bogowie- dzieci, postaw­ieni przed egza­minem na wład­cę przyszłego Pan­teonu. Żeby się wykazać, muszą ulepić najwięcej/najciekawszych swoich wyz­naw­ców z plas­teliny, potem przekon­ać ule­pi­onych wyz­naw­ców do tego, żeby ich czcili i nauczyć ich odpraw­ia­nia zac­nych rytu­ałów ku włas­nej czci, a potem wspól­nie z inny­mi mały­mi boga­mi (co nie znaczy zgod­nie) ulepić przyszły wspani­ały świat. …

Mali Bogowie Read More »

Kac Hogwart

Larp w kon­wencji krymi­­nal­no-kome­­diowej o tym, co się dzi­ało w cza­sie balu i po balu bożonar­o­dzeniowym zor­ga­ni­zowanym z okazji Turnieju Trój­mag­icznego. Jak to się stało, że Harr’y Pot­ter zniknął, Dra­co Mal­foy wylą­dował w poko­ju wspól­nym gryfind­oru, Ron Weasly ma malinkę na szyi i co najważniejsze, dlaczego nikt z tego wszys­tkiego nic nie pamię­ta? Inspiracją przy …

Kac Hog­wart Read More »

Cztery Pokoje

Na Gob­lińs­ki Targ przy­by­wa czwór­ka Fae wraz ze świeżo zdoby­ty­mi niewol­nika­mi — aby ich sprawdz­ić, wypróbować. Fae są odbi­ci­a­mi pór roku. Mówią o sobie Wios­na, Lato, Jesień i Zima. Wios­na to złud­na radość, prag­nienia, hedo­nizm. Lato to gniew, wal­ka, rywal­iza­c­ja. Jesień nosi w sobie smutek i stra­ch, zaś Zima cier­pi­e­nie i okru­cieńst­wo. Zadaniem graczy rozrzuconych …

Cztery Poko­je Read More »

Xmas Special VI

Świąteczny larp-niespodzian­­ka to trady­c­ja Black­Box 3City. Zasady są proste: Wiado­mo, że nic nie wiado­mo aż do rozpoczę­cia gry. Coś jed­nak wiado­mo: w jak­iś sposób gra będzie wiąza­ła się z tem­atyką Świąt obchod­zonych w okoli­cach zimowego prze­sile­nia. W tym roku w 100% podtrzy­mu­je­my powyższa trady­cję… Ale pojawi się też nowy akcent, wymus­zony przez pan­demiczny obostrzenia w relacjach …

Xmas Spe­cial VI Read More »

Chłopiec, który wrzasnął: Wilkołak!

Wios­ka Beverdale położona na obrzeżach Królest­wa, jest sen­na, spoko­j­na. Nietknię­ta plaga­mi i hor­ro­ra­mi z zewnątrz… Aż do ter­az.  O poranku odnaleziono ciało Shep­par­da God­dar­da, okrop­nie okalec­zone przez jakąś niez­naną bestię. Syn God­dar­da zez­nał, że widzi­ał pot­worę: wil­ka, który w pełnię księży­ca chodz­ił na dwóch nogach jak mężczyz­na, jego zęby kapały zaś krwią. Jego słowa wywołały chaos. …

Chło­piec, który wrza­s­nął: Wilkołak! Read More »

Przewiń do góry