Strona główna » Larpy » Noc Dziwów

Autor/zy:

For­mat: larp terenowy

Kon­wenc­ja: fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 6 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12

Larp poprowad­zono na:

Noc dzi­wów, noc rozkoszy i zabawy. Przy­by­wa­j­cie młodzi,
Przy­by­wa­j­cie jurni, na wieczór mag­iczny, gdzie będziecie poszukiwać
Tajem­niczego kwiatu papro­ci. Baw­cie się, tańcz­cie i jedz­cie do syta,
Zan­im zaświ­ta pier­wszy promień słońca.
Dzisi­aj wol­no, dzisi­aj wszys­tkie moce Wam są przychylne!
Wszak świę­to płod­noś­ci i dobrodziejst­wa, ale strzeż­cie się zatracenia.
Licho nie śpi, Licho czuwa. W Kupałnockę wiele może się zdarzyć!

Opis

Noc Kupały to słowiańs­ka noc prze­sile­nia let­niego, w którą młodzi ludzie schodzą by świę­tować dzień radoś­ci, miłoś­ci i płod­noś­ci. Umęczeni chłop­skim życiem młodzież, może w końcu porzu­cić wszelkie zakazy i baw­ić się.

To jest świę­to kocha­nia, zakocha­nia, miłoś­ci, żądzy, prag­nień i swo­body. Jesteś­cie pozbaw­ieni wszel­kich zobow­iązań jakie mieliś­cie do tej pory. Doz­na­nia tej nocy są niemal nieziem­skie, ale ta Noc przy­cią­ga również inne byty, na które trze­ba mieć oko.

Każdy marzy o odnalezie­niu mag­icznego Kwiatu Papro­ci, by spełnić swo­je najgłęb­sze marze­nie, ale wszys­tko ma swo­ją cenę. Noc Dzi­wów obudzi w Was najgłęb­sze emoc­je, a świt przy­wró­ci do rzeczy­wis­toś­ci. Immer­s­ja jest kluc­zowym stylem gry.

Wymagania

Noc Dzi­wów będzie miała miejsce po zmroku przy ognisku, aż do świtu.
Zale­camy ubranie się warst­wowo i ciepło, oraz uży­cie środ­ków prze­ci­wko komarom.
Mile widziane stro­je ludowe, pogańskie, śred­niowieczne lub kli­ma­cie słowiańskim.

Ważne

Na larpie jedynym źródłem światła będzie ognisko i lampiony.
Jed­ną z mechanik gry jest picie naparu (zioła / herbatą lub woda), dlat­ego prosimy o zgłosze­nie się do nas przed grą, jeśli macie alergie pokarmowe.
Proszę też o zgłaszanie pref­er­encji żywieniowych.

Pomo­cy mery­to­rycznej udzielili:
Jakub Poźlewicz, Andrzej Piechrzała

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry