Andrzejewski Zenon Bartłomiej - BlackBox 3City

Andrzejewski Zenon Bartłomiej

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Andrze­jew­ski Zenon Bar­tło­miej nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Andrze­jew­ski Zenon Bar­tło­miej nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu