Fijałkowski Jakub - BlackBox 3City

Fijałkowski Jakub

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Fijał­kow­ski Jakub nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Fijał­kow­ski Jakub nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu