Gojowy Krzysztof - BlackBox 3City

Gojowy Krzysztof

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Gojo­wy Krzysz­tof nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Gojo­wy Krzysz­tof nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu