Jamrozik Jakub - BlackBox 3City

Jamrozik Jakub

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Jam­ro­zik Jakub nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Jam­ro­zik Jakub nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu