Jansen Frida Sofie - BlackBox 3City

Jansen Frida Sofie

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Jan­sen Fri­da Sofie nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Jan­sen Fri­da Sofie nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu