Jasiński Paweł - BlackBox 3City

Jasiński Paweł

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Wyprodukowane BlackBoxy

Jasiń­ski Paweł nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu