Strona główna » Larpy » Au revoir, Dogs!

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: gan­gi, heist larp, larp akcji

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 8

Larp poprowad­zono na:

Cześć, tu Joe. Zbier­am pro­fesjon­al­istów do pewnej robo­ty i ty jesteś na mojej liś­cie. Zapew­ni­am sprzęt. Nie uży­wamy imion. Jeśli jesteś zain­tere­sowany, przyjdź do Pat and Lorraine’s jutro o 18.

Opis

Zaprasza­my na larpa opartego o film „Wściekłe Psy” Quenti­na Taran­ti­no. To miał być prosty skok – masa gotów­ki, sła­ba ochrona, ekipa pro­fesjon­al­istów. Coś jed­nak poszło nie tak. Tylko od twoich dzi­ałań zależeć będzie, czy dowiesz się kto nawal­ił, czy wyjdziesz z tego żywy… i kto zgar­nie łup.

Wymagania

Wskazane jest obe­jrze­nie fil­mu „Wściekłe psy” przed larpem.

Każdego z graczy prosimy o ubranie białej koszuli, i dobór resz­ty stro­ju ze świado­moś­cią, że na larpie będziemy korzys­tać ze sztucznej krwi (łat­wo zmy­wal­nej z ciała i ubrań). Na pewno przy­datne będą też kiesze­nie w stro­ju oraz tele­fon komórkowy. Dodat­ki i rek­wiz­y­ty w kli­mat­ach gang­ster­s­kich mile widziane.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry