Rogowska Agnieszka - BlackBox 3City

Rogowska Agnieszka

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Rogow­ska Agniesz­ka nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Rogow­ska Agniesz­ka nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu