BlackBox No.34 – Wściekły Mario

Miej­sce: Gdań­ski Zespół Schro­nisk i Spor­tu Szkolnego

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Au revoir, Dogs!

07.05.2017 r. godz. 10:00Cena bile­tu 45 zł. 

Super Mario Business Story

07.05.2017 r. godz. 10:00Cena bile­tu 45 zł. 

Au revoir, Dogs!

06.05.2017 r. godz. 16:00Cena bile­tu 45 zł. 

Super Mario Business Story

06.05.2017 r. godz. 16:00Cena bile­tu 45 zł.