BlackBox No.34 – Wściekły Mario

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Au revoir, Dogs!

07.05.2017 r. godz. 10:00

Cena bile­tu 45 zł.

Super Mario Business Story

07.05.2017 r. godz. 10:00

Cena bile­tu 45 zł.

Au revoir, Dogs!

06.05.2017 r. godz. 16:00

Cena bile­tu 45 zł.

Super Mario Business Story

06.05.2017 r. godz. 16:00

Cena bile­tu 45 zł.