Kapczyński Mariusz - BlackBox 3City

Kapczyński Mariusz

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Kap­czyń­ski Mariusz nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Kap­czyń­ski Mariusz nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu