Marczewski Przemysław - BlackBox 3City

Marczewski Przemysław

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Mar­czew­ski Prze­my­sław nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Mar­czew­ski Prze­my­sław nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu