Szabała Paweł - BlackBox 3City

Szabała Paweł

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Sza­ba­ła Paweł nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Sza­ba­ła Paweł nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu