Tukaj Alek­san­der

Napi­sa­ne lar­py:

Popro­wa­dzo­ne lar­py:

Tukaj Aleksander nie prowadził/a jeszcze larpu na BlackBox 3City

Wypro­du­ko­wa­ne Black­Bo­xy:

Tukaj Aleksander nie wyprodukował/a jeszcze BlackBoxu