Ziemniak Marcin - BlackBox 3City

Ziemniak Marcin

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Ziem­niak Mar­cin nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Ziem­niak Mar­cin nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu