Tag: producent larpu

  • Summer Week 2024 — zostań larpowym producentem/ką!

    Summer Week 2024 — zostań larpowym producentem/ką!

    Każ­dy, kto kie­dy­kol­wiek był na impre­zie lar­po­wej wie, że tygo­dnio­wy festi­wal z kil­ku­dzie­sią­cio­ma lar­pa­mi w pro­gra­mie sam się nie zorganizuje/ wyprodukuje/ popro­wa­dzi. Nasz zespół z wie­lo­ma aspek­ta­mi pora­dzi­my sobie z pal­cem w przy­sło­wio­wym nosie… Ale będzie nam się pra­co­wać znacz­nie przy­jem­niej, jeśli nasz zespół będzie większy.  Tu na sce­nę wcho­dzi­cie wy, z kub­kiem kawy w…

  • Summer Week 2021 — Zostań Producentem!

    Summer Week 2021 — Zostań Producentem!

    Zostań larpowym producentem i wyczaruj z nami magię z LEDów i płótna!