BlackBox No.36 – Otwarcie Sezonu IV

Miejsce: Laboratorium Innowacji Społecznych

Czas: 15.10.2017 r. godz. 18:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry: